Faaliyetlerine 1952 yılında yurtiçi nakliyeciliği yaparak başlayan Kilerci Nakliyat kurulduğu günden bügüne kadar, çağımızın gerektirdiği şekilde yenilenmesini sürdürmektedir. Büyük projelerine ilk olarak 1970´li yıllarda imza atarak ortadoğuya nakliyeler yapmıştır.

Faaliyetlerine 1952 yılında yurtiçi nakliyeciliği yaparak başlayan Kilerci Nakliyat kurulduğu günden bügüne kadar, çağımızın gerektirdiği şekilde yenilenmesini sürdürmektedir. Büyük projelerine ilk olarak 1970´li yıllarda imza atarak ortadoğuya nakliyeler yapmıştır.

Gümrükleme

GÜMRÜKLEME

 •     İthalat & İhracat
 •     Dâhilde işleme
 •     Hariçte işleme
 •     Yatırımı teşvik
 •     Serbest bölge uygulamaları
 •     Gümrük kontrolü altında işleme
 •     Antrepo
 •     Transit ticaret
 •     Fuar işlemleri
 •     Ata karnesi işlemleri

  DANIŞMANLIK
 •  
 •     Müşavirlik/danışmanlık hizmetleri
 •     Dış ticaretle ve gümrükle ilgili ön izin-proje-belge alınması ve evrak takibi
 •     G.T. İ.P Tespitleri
 •     Antrepo açılış ve kapanışları
 •     Talep halinde müşteri ofisine Dış Ticaret uzmanı desteği
 •     Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili düzenli bilgilendirme

  E-GÜMRÜK
 •     Dokümantasyon hizmetleri
 •     Müşteri adına Elektronik Arşiv
 •     Elektronik Beyanname Takip Sistemi